Kategoriler
Do?ru giyin!

Taban? T?rt?kl? Voleybol Ayakkab?s?

Voleybol ok hareketli, ne geriye yana hareketlerin s?ka yap?ld??? bir spordur. Ayn? zamanda voleybolda s?ray??lar; smalar ve blok gibi hareketlerle olduka fazlad?r. Voleybolcular?n da ayakkab? seimlerini yaparken oyunun bu yap?s?n? ve kendi oyun mevkilerini gz nne almalar? gerekir. Taban? t?rt?kl? voleybol ayakkab?s? o?u oyuncu iin en uygun ayakkab?lardand?r. Zemine Gl Tutunu?! Voleybol ayakkab?s? iin taban?n […]