Kategoriler
Genel

Tenis Ayakkab?s? Taban Form zellikleri

Tenis oynarken yanal hareketlerde, durma ve harekete geme anlar?nda ve k?sa sprint hareketlerde vb. istedi?iniz konforu bulabilmeniz iin do?ru ayakkab? seimi yapman?z gerekir. Tenis ayakkab?s? seerken sizin nas?l tenis oynad???n?z yani stiliniz bile nemlidir. Nas?l bir kortta tenis oynuyorsunuz ya da aya??n?z?n ?ekli-tipi nedir? Bunlar gibi unsurlar bir tenis ayakkab?s? al?rken de?erlendirilmelidir. De?erlendirme detayl? olmal?d?r […]