Kategoriler
Do?ru giyin!

Tenis K?yafeti Semek

Tenis olduka hareketli bir spor dal?d?r. Bunun iin k?yafet seerken olduka titiz davranmak gerekir. K?yafetin iinde terleme, rahat hareket edebilme gibi unsurlar dikkate al?nmal?d?r. Tenis sporu kendine has hareketler bar?nd?r?r. Hareketlerden kaynakl? olarak k?yafetler ona gre tasarlanm??t?r. Tenis oynarken giyilecek olan k?yafetlerden anlam?yorsan?z bilen birinden destek alabilirsiniz. Ayr?ca bu yaz?da sizi olabildi?ince bilgilendirmeye al??aca??z. Tenis […]