Kategoriler
Do?ru giyin!

Terletmeyen, Ter Tutmayan T-Shirt Seimi

T-Shirtler spor yapanlar iin en temel k?yafetlerden biridir. Renk renk ve say?s?z tasar?mda retimleri vard?r. Her birinin zellikleri farkl?d?r; t-shirtler tasar?m a?s?ndan ok geni? seenekler sunsalar da bilhassa spor yapma amal? olarak giyenler iin ncelikli konu sa?l?k ve konfor olmal?d?r. Terletmeyen, ter tutmayan t-shirt seimi yapmak iin rnn hangi teknoloji ile retildi?ine, kuma? niteliklerine nem […]