Kategoriler
Do?ru giyin!

Voleybol Ayakkab?s? Seimi

Voleybol bilindik ve ok s?k oynanan bir spor dal?d?r. Voleybol ayakkab?s? oyuncunun rahat?n? koruma da nemli rol oynamaktad?r. Voleybol ayakkab?lar? ieride ve d??ar?da giyilmesi iin tasarlanm??t?r. Yap?s? gere?i ayak bileklerinin burkulmas?n? engeller. Oynanan yzeyde iyi bir tutu? imkan? sa?lar. Ayakkab?n?n yap?s? sayesinde bacak kaslar? gerilmez. Voleybol ayakkab?lar? hafif ayakkab?lard?r. Oyun s?ras?nda sizlere kolayl?k sa?lar. Voleybol […]