Kategoriler
Genel

Yeni Ba?layanlar iin Basketbol Kurallar?

Basketbol uluslararas? turnuvalar? dzenlenen bir spor olmas? d???nda, bireysel veya arkada?lar aras?nda da e?lencesine oynanabile popler bir oyundur. Uygun bir saha ya da pota bulmak ve bir de basketbol topu olmas? ilk etapta yeterlidir. Basketbol di?er sporlardan farkl? olarak tek ba??na bile oynanabilir. Dikkat edilmesi gereken ise uyun basketbol topunu bulmakt?r. Farkl? numaralar ile retilen […]