Kategoriler
Spor bran??n? se!

Yoga ile Glenin

?nsan ruhunun ve bedeninin, baz? yntemler kullan?larak, beden ve ruha egemenlik sa?lama Yoga olarak tan?mlanabilir. Yoga uygulanarak, insan?n hem ruhu hem bedeni hem de zihni kontrol alt?na al?nabilmektedir. Yoga Nas?l Yap?l?r? Yoga, ki?inin ruhunu, bedenini ve zihnini bir yolculu?a ?karmas? ve bu yolculuk s?ras?nda her ?eyiyle bu yolculukta kendisini bulmas?, kendisini dinlemesi anlam?na gelir. Yoga […]