Kategoriler
Do?ru giyin!

Kad?nlar ?in Spor K?yafetleri

Spor yapmaya ba?lamadan nce herkes ne giyece?i konusunda d?nr. nk k?yafet spor iin olduka nemlidir. Yanl?? k?yafet seilmesi rahat ?ekilde spor yapman?za engel olur. Bu nedenle spor yaparken giyilecek olan k?yafet ok nemlidir. Yanl?? bir kan? olan spor yaparken bol k?yafetler giymek, size spor yapaca??n?z egzersize gre zorluk verir. Spor yaparken giyece?iniz k?yafetler vcudunuzu sarmal?d?r. […]