Kategoriler
Do?ru giyin!

Columbia Erkek Gmlek Modelleri

sportive.com.tr Columbia Erkek Gmlek Modelleri bu ??k rnler ile byklerinizi sevindirmeniz mmkn olacak. Daha ok byk ya? bireyler iin ho? grnecek bu rnler, farkl? renk ve modeller ile tasarlanm??t?r. Bylece rnleri diledi?iniz ?ekilde ve bedende semenize olanak tan?yarak e?it yelpazesini de geni?letir. Eminiz ki rn, sevdiklerinize ok yak??acak. Grmek ve ke?fetmek iin verilen linklere t?klamay? aman ha ihmal etme. Unutma ki rnler stoklar ile s?n?rl?. Hadi, bitmeden yeti? sende.

Columbia Silver Ridge 2.0 Short Sleeve Shirt Erkek Gri Outdoor Gmlek AO0647-023

sportive.com.tr sadeli?i ve fark? seven erkek bireylerin tercihi olacak bu model, zerinize ok yak??acak. Bu zgn detaylar? grmek iin verilen linklerde bulu?al?m.

Gri ve beyaz renk olarak iki ayr? seme seene?i sunan modeli, keyfinize gre alma ?ans?n?z bulunuyor. rn S ve 2XL seene?ine sahiptir. Tam boy d?meli yap?da olarak sunulmu? bu model, g?s k?sm?nda kapakl? iki adet cebe sahiptir. Diki? detaylar ile bu sade rne byk lde hareket kazand?r?lm??t?r. Roba, koltuk alt? ve arka s?rt k?sm?nda diki? detaylar? bulunur. S?rt k?sm?nda a?a?? bele do?ru ise ayr? bir para dikimi yap?lm?? ve yanlardan serbest b?rak?lm??t?r. Bu sayede gmlek, bilindik gmleklere gre farkl? ve zgn bir tasar?m sunar. rn omni shade upf teknolojileri ile gne? ???nlar?n? k?rar ve bloke eder. Bylece olas? gne? yan?klar?na kar?? koruma sa?layarak cilt hasarlar?ndan muhafaza eder. Omni wich teknolojisi ise her trl terleme durumu kar??s?nda olu?an nemi bedenden uzakla?t?rarak kuruluk sa?lar.

Columbia Silver Ridge Lite Short Sleeve Shirt Erkek Mavi Outdoor Gmlek AM1567-464

sportive.com.tr ??kl??? elde etmek isteyen bireylerin yard?mc?s? olacak ho? renkte bu rne bir gz at?n.

?ki ayr? renk olarak imal edilmi? model, dile?inize gre seim hakk? sunar. ?ncelenen model, mavi renk olup; rengi ile ok ho? bir grsel duru?a sahiptir. rn, tam boy d?meli yap?da olarak kar??n?za ?kacakt?r. G?s k?sm?nda 2 adet kapakl? cebi bulunur. Bylece o alana koydu?unuz rnlerin kaybolmas?n?n nne geecektir. Ceplerin hemen st ise komple yatay olarak diki?li bir yap?ya sahiptir. S?rt k?sm? da omuz hizas?ndan dirseklere kadarki alanda ayr? bir para dikilmi? gibi dikdrtgen bir diki? ile evrilidir. rn, kaliteli bir kuma? olup; ter emici zelli?e sahiptir. Bu sayede bedeninizin kuru olmas?na destek ile yard?mc?d?r.

Columbia Newton Ridge Erkek Ye?il Outdoor Gmlek AO0763-397

sportive.com.tr zgn ve ince detay tasar?mlar? ile ??kl?k elde etmek isteyen de?erli erkekler, bu tarafa!

Ye?il renge sahip olarak imal edilmi? bir rndr. K?sa kollu bir model olarak sunulur. rn, tam boy d?meli yap?dad?r. G?s k?sm?nda kapakl? cep bulunur. Bu cep ise yandan fermuarl? ba?ka bir cebi daha bnyesinde bar?nd?r?r. rn dar ya da bol de?ildir, normal beden kesim modeline sahip bir modeldir. Gmlek baz? alanlar?, ift diki? yap?s? ile hem detay kazand?r?lm?? hem de dayan?kl?l??? art?r?lmas?na katk? sunulmu?tur. Arka s?rt k?sm?nda biri kk ?erit halinde di?eri ona nazaran daha byk bir para olarak kuma? eklentisi sunulmu? ve bu sayede zgn bir tasar?m elde edilmesi amalanm??t?r.